Ansattinformasjon

Frode Fossøy
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 996 92 303
  E-post: frode.fossoy@nina.no
 Arbeidssted:  NINA akvatisk naturmangfold

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: