Ansattinformasjon

Frode Fossøy
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 996 92 303
  E-post: frode.fossoy@nina.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Kunnskapsområde
  • Miljø-DNA
  • Rødlista og fremmede arter
  • Biodiversitet

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Frode Fossøy

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: