Ansattinformasjon

Johan Henrik Hårdensson Berntsen

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 952 32 306
 E-post: henrik.berntsen@nina.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Johan Henrik Hårdensson Berntsen

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema