Ansattinformasjon

Johan Henrik Hårdensson Berntsen
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 952 32 306
  E-post: henrik.berntsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Johan Henrik Hårdensson Berntsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: