Ansattinformasjon

André Frainer
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 902 00 274
  E-post: andre.frainer@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde
Økologisk samfunn  og økosystemer
- Mangfold, økosystemfunskjoner, energi og næringsflux på tvers av økosystemer
- Ferskvann og marinøkosystemer

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for André Frainer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: