Ansattinformasjon

Ingerid Julie Hagen
Stilling:    Forsker

ORCID  
  Telefon: +47 948 07 157
  E-post: ingerid.hagen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA akvatisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner
Population genetics, genomics, epigenetics and domestication selection, development of high density SNP-arrays. 

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Ingerid Julie Hagen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: