Ansattinformasjon

Jørn J. Fremstad
Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

  Telefon: +47 909 24 129
  E-post: jorn.fremstad@nina.no
 Arbeidssted:  Kommunikasjon

Kunnskapsområde
  • Forskningsformidling
  • Mediekontakt
  • Nettjournalistikk
  • Sosiale medier
  • Krisekommunikasjon

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Forskningsformidling
  • Mediekontakt

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jørn J. Fremstad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: