Ansattinformasjon

Kjetil Hindar
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 746
  E-post: kjetil.hindar@nina.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Kunnskapsområde

Populasjonsgenetikk, laksefisk, hybridisering, rømt oppdrettslaks, bevaringsbiologi, genmodifiserte organismer.

Nøkkelkvalifikasjoner
35 års erfaring som forsker på laksefiskenes økologi og genetikk; 8 års erfaring som forskningssjef; >100 vitenskapelige publikasjoner på laks, ørret og røye; prosjektleder for prosjekter i regi av NFR, inklusive en NFR kunnskapsplattform på interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og villaks; erfaring fra EU (prosjektleder for ett), BiodivERsA og svenske forskningsrådsprosjekter; stort internasjonalt nettverk 

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Kjetil Hindar

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: