Ansattinformasjon

Børre Kind Dervo
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 907 60 077
  E-post: borre.dervo@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Oslo

Kunnskapsområde

Fisk og vassdrag: Ferskvannsøkologi, innlandsfisk, vassdragsregulering, konsekvensutredninger i vassdrag. Friluftsliv og reiseliv: utmarksbruk, deltakelse i friluftsliv, forvaltning av naturressurser og utvikling av naturbasert reiseliv, utvikling av fisketurisme. Amfibier: PIT-teknologi, miljødesign av tiltak for amfibier, amfibieøkologi, overvåking av rødlistearter, risikovurdering av fremmede arter, handlingsplaner. Forskningsadministrasjon: Forskningssjef i fem år.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ferskvannsøkologi, vassdragsforvalting, forvaltning av fisk og amfibier, biodiversitet i ferskvann, utmarksbruk, friluftsliv, fritidsfiske, naturbasert reiseliv, fisketurisme.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Børre Kind Dervo

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: