Ansattinformasjon

Stine Rybråten
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 482 46 480
  E-post: stine.rybraten@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Kunnskapsområde

Samfunnsvitenskap: Sosialantropologi

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Kunnskapsproduksjon
  • Lokal og tradisjonell kunnskap
  • Naturressursforvaltning og lokal medvirkning
  • Naturpraksiser
  • Høstingsaktiviteter
  • Menneskers erfaringer med bruk av nærnatur
  • Stedstilknytning og identitet
  • Kvalitative metoder

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: