Ansattinformasjon

Bård-Jørgen Bårdsen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 952 14 483
  E-post: bard.bardsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, atferdsbiologi, risikosensitivitet, modellutvikling, klovdyr, fugl og mennesker.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Populasjonsdynamikk, demografi og livshistoriestrategier med særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og reproduksjon hos rein.
  • Teoretisk biologi og økologisk metodikk med særlig fokus på bruk av eksperimenter, offentlige databaser, modeller og overvåkning.
  • Tverrfaglighet med fokus på koblingen mellom biologi (atferdsøkologi), samfunnsvitenskap (sosialantropologi) og kvantitative metoder.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bård-Jørgen Bårdsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: