Ansattinformasjon

Trygve H. Hesthagen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 995 93 389
 E-post: trygve.hesthagen@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde
Sur nedbør. Kalking, fiskebestander, overvåking. Forsknings- og referansevassdrag. Utbredelse av ferskvannsfisk i innsjøer, urørte lokaliteter og klassifisering av fiskesamfunn ut fra vernekriterier. Aurebestander i regulerte magasin med referanse til fiskeutsetting og beskatningsforhold.

Nøkkelkvalifikasjoner
My profession is in freshwater biology, mainly in fish research. I have major experience in planning different biological projects concerning fish stock assessment, conducting field work in rivers and lakes, and writing reports and scientific papers

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Trygve H. Hesthagen