Ansattinformasjon

Anders Endrestøl
Stilling:    Forsker

ORCID  
  Telefon: +47 994 50 917
  E-post: anders.endrestol@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner
- Insekter, med spesialkompetanse på nebbmunner (Hemiptera)
- Fremmede arter (insekter)
- Rødlistede arter (insekter)
- Overvåking og kartlegging av biologisk mangfold

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Anders Endrestøl

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: