Ansattinformasjon

Odd Terje Sandlund

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 926 06 683
 E-post: odd.sandlund@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Vassdragsforvaltning, ferskvannsfisk, biomangfold, naturressursforvaltning, flerfaglig forskning.

Nøkkelkvalifikasjoner

Forskningserfaring nnen akvatisk økologi, vassdragsøkologi, fiskeøkologi og forvaltning av fiskebestander i ferskvann. Multidisiplinær forskning omkring forvaltning av naturressurser, vassdrag og nedbørfelt og biomangfold. Deltakelse i nasjonal og internasjonal oppfølging av Biomangfoldkonvensjonen. Rådgivning overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter og organisasjoner mht vassdragsressurser og fisk. Erfaring fra bistandssamarbeid innen forskning, miljøkonsekvensanalyser, prosjektvurdering og -evaluering innen naturressurser og biomangfold.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Odd Terje Sandlund