NINA Oslo

NINAs Osloavdeling er et av de åtte CIENS-instituttene - et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. 

 www.ciens.no 

Hvem er vi

Erik  Framstad

Stilling:    Forskningssjef

Telefon: 406 31 752
E-post: erik.framstad@nina.no
Vis detaljer
 

Vegar  Bakkestuen

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 787
E-post: vegar.bakkestuen@nina.no
Vis detaljer
 

David  Barton

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 924 42 111
E-post: david.barton@nina.no
Vis detaljer
 

Egil  Bendiksen

Stilling:    Forsker III

Telefon: 404 72 460
E-post: egil.bendiksen@nina.no
Vis detaljer
 

Stefan  Blumentrath

Stilling:    Forsker II

Telefon: 404 62 115
E-post: stefan.blumentrath@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Erik  Brandrud

Stilling:    Forsker II

Telefon: 908 94 492
E-post: tor.brandrud@nina.no
Vis detaljer
 

Harald  Bratli

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 401 00 813
E-post: harald.bratli@nina.no
Vis detaljer
 

Xianwen  Chen

Stilling:    Forsker II

Telefon: 984 21 622
E-post: xianwen.chen@nina.no
Vis detaljer
 

Inta  Dimante-Deimantovica

Stilling:    Forsker II

Telefon: 966 64 572
E-post: inta.deimantovica@nina.no
Vis detaljer
 

Anders  Endrestøl

Stilling:    Forsker II

Telefon: 994 50 917
E-post: anders.endrestol@nina.no
Vis detaljer
 

Lars  Erikstad

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 916 61 122
E-post: lars.erikstad@nina.no
Vis detaljer
 

Marianne  Evju

Stilling:    Forsker I

Telefon: 975 47 814
E-post: marianne.evju@nina.no
Vis detaljer
 

Helene  Figari

Stilling:    Forsker III

Telefon: 911 52 595
E-post: helene.figari@nina.no
Vis detaljer
 

Erik  Gomez-Baggethun

Stilling:    Forsker I

Telefon: 401 07 998
E-post: erik.gomez@nina.no
Vis detaljer
 

Thomas Correll  Jensen

Stilling:    Forsker I

Telefon: 988 26 587
E-post: thomas.jensen@nina.no
Vis detaljer
 

Bror  Jonsson

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 404 80 674
E-post: bror.jonsson@nina.no
Vis detaljer
 

Nina  Jonsson

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 404 60 689
E-post: nina.jonsson@nina.no
Vis detaljer
 

Olve  Krange

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 414 02 339
E-post: olve.krange@nina.no
Vis detaljer
 

Henrik  Lindhjem

Stilling:    Forsker I

Telefon: 982 63 957
E-post: henrik.lindhjem@nina.no
Vis detaljer
 

Jon Hamner  Magerøy

Stilling:    Forsker II

Telefon: 410 41 653
E-post: jon.mageroy@nina.no
Vis detaljer
 

Narinder Kaur  Mercy

Stilling:    Avdelingskonsulent

Telefon: 994 64 991
E-post: narinder.mercy@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Atle  Mo

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 916 92 916
E-post: tor.mo@nina.no
Vis detaljer
 

Jenni  Nordén

Stilling:    Forsker I


E-post: jenni.norden@nina.no
Vis detaljer
 

Björn  Nordén

Stilling:    Forsker I

Telefon: 404 60 117
E-post: bjorn.norden@nina.no
Vis detaljer
 

Megan Sara  Nowell

Stilling:    Forsker II

Telefon: 455 05 995
E-post: megan.nowell@nina.no
Vis detaljer
 

Anders  Often

Stilling:    Forsker III

Telefon: 454 20 213
E-post: anders.often@nina.no
Vis detaljer
 

Siri Lie  Olsen

Stilling:    Forsker II

Telefon: 458 54 973
E-post: Siri.Lie.Olsen@nina.no
Vis detaljer
 

Audun  Ruud

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 992 33 969
E-post: audun.ruud@nina.no
Vis detaljer
 

Ann Kristin  Schartau

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 39 548
E-post: ann.k.schartau@nina.no
Vis detaljer
 

Olav  Skarpaas

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 992 94 394
E-post: olav.skarpaas@nina.no
Vis detaljer
 

Ketil  Skogen

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 911 81 440
E-post: ketil.skogen@nina.no
Vis detaljer
 

Odd Egil  Stabbetorp

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 916 61 120
E-post: odd.stabbetorp@nina.no
Vis detaljer
 

Anne  Sverdrup-Thygeson

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver


E-post: anne.sverdrup-thygeson@nmbu.no
Vis detaljer
 

Bjørn  Walseng

Stilling:    Forsker II

Telefon: 405 53 817
E-post: bjorn.walseng@nina.no
Vis detaljer
 

NINA Oslo

Forskningsområder

Kontakt

Post- og besøksadresse: 
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Sluppen
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01

Forskningssjef: Erik Framstad

Ansatte

www.ciens.no