Betalingsvillighet for bedre bymiljø

Betalingsvillighet for bedre bymiljø

Hvor mye er innbyggerne i Oslo villige til å betale for å ta vare på byens trær? 

En måte å verdsette bytrær på er å hvor villige innbyggere er til å betale for vedlikehold av parker og grøntområder. Ifølge Oslo kommunes strategi for bytrær fra 2014, så trengs det årlig 14 millioner kroner til planting og vedlikehold av kommunens trær.

I en spørreundersøkelse blant 1000 Oslo-innbyggere som NINA og Vista Analyse gjennomførte i 2015 som del av prosjektet OSLOpenNESS, svarer 90 prosent av de spurte at bytrær er et gode

90% oppgir fordeler forbundet med bytrær:

 • Fint å se på
 • Lukter av vår
 • Fuglesang
 • Blomstring
 • Skjermer mot støy
 • Skjermer mot innsyn
 • Skjermer mot vind

10% oppgir ulemper forbundet med bytrær:

 • Nedfall av løv 
 • Pollenallergi
 • Sperrer utsikten
 • Skygger for solen
 • Griser til biler
 • Trær kan velte
 • Ødelegger fortauet


Villig til å betale for vedlikehold eller ønkning av antall trær i din gate de neste 15 årene? 

30% ønsker ikke å betale fordi...

...dagens situasjon er god nok i min gate
...det offentlige bør betale
...kommunale avgifter er allerede for høye
...ikke noe økt behov for vedlikehold
...kan ikke vurdere miljø i penger
...vil ha færre trær i min gate
 

Gjennomsnittlig betalingsvillighet per husstand: 333 NOK/år

 
""

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: