Aktivitetsark 2: Boka «Møt fjellreven»

Tema: Bli kjent med fjellreven gjennom fire årstider.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: 1 skoletime pluss lekse.
Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres ute eller inne, hele året. Gjerne i en lavvo rundt bålet.

Utstyr

 • Klassesett av boka ”Møt fjellreven” av Nina E. Eide, Terje Borg og Camilla Næss. Illustratør Inger Lise Belsvik.
 • Tavle/smartboard/flippover/rull med ark – nye punkt i tankekartet merkes med rød farge
 • Fargeleggingshefte 

Bakgrunn

Denne undervisningsøkten tar sikte på å gi elevene inspirasjon til å lære mer om fjellrev. I boka «Møt fjellreven» kan elevene følge fjellreven gjennom et helt år og hva menneskene gjør for å redde den fra å bli utryddet i Norge. Elevene vil også får økt innsikt i og forståelse av fjellreven i et høyfjellsøkosystem.

Gjennomføring

 1. Introdusere boka “Møt fjellreven” - lærer begynner med å lese høyt fra boka, inne eller ute.
 2. Høytlesing to og to fra boka.
 3. Leselekse fra boka.
 4. Fargeleggingshefte for de som trenger konkretisering av teksten.
 5. Ny gjennomgang i klasserommet der elevene er med på å fylle ut videre på tankekartet fra aktivitetshefte 1, men nå med rød farge. Hvis elevene ikke har laget tankekart tidligere, lager elevene et tankekart i fellesskap på tavle, med dokumentkamera, på smarboard eller i boka si. Det kan være lurt å bruke to forskjellige farger på tavlen før (blå) og etter (rød) at elevene har lest boken. 
 6. Grublis: Samtale om klimaendringer den gang dinosaurene levde. Er det noen likehetstrekk mellom klima den gang og nå?
   

Læringsmål:

Elevene skal bli kjent med fjellreven.
Elevene skal kunne vite hvorfor fjellreven er utrydningstruet.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag:

 • Skape nysgjerrighet og motivere til å lære om fjellreven
 • Beskrive leveviset til noen utdødde/utdøende dyregrupper
 • Fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Norsk:

 • Øve på høytlesing
 • Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

Læringsressurser: