Jobb i NINA

Jobb i NINA

Her finner du oversikt over faste, ledige stillinger i NINA. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. 

NINA har ca. 290 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. 

NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, herunder hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og om samspillet mellom mennesker og natur. 

NINA samarbeider med en rekke andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og driver med utstrakt forskningsformidling. 

Fast stilling som forsker innen økologisk økonomi ved NINA Oslo
9. september 2021
Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og naturgoder er nødvendig for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vil du være med på laget med å bidra til å videreutvikle NINAs kompetanse innenfor økologisk økonomi, areal- og naturregnskap? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA...

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: