Vinterforstyrrelser og luftforurensing

Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?

Bogdan Zagajewski fra Universitetet i Warszawa undersøker vegetasjonens helse i lia ovenfor Longyearbyen. Foto: Jarle W. Bjerke/NINA
Bogdan Zagajewski fra Universitetet i Warszawa undersøker vegetasjonens helse i lia ovenfor Longyearbyen. Foto © Jarle W. Bjerke/NINA.

Prosjektet WICLAP følger opp kjernetemaene i EWWA og WINNIT omkring vinterforstyrrelser og luftforurensning. I WICLAP vil det være fokus på hvordan arktiske og tempererte økosystemer påvirkes av disse faktorene. I prosjektet vil vi koble feltundersøkelser langs gradienter i tid og rom med fjernmålingsanalyser og eksperimentelle studier. 

WICLAP er finansiert gjennom det polsk-norske forskningsprogrammet.

Prosjektet ledes av Institute of Geodesy and Cartography. Andre polske institusjoner som er med i prosjektet er Universitetet i Warsawa  ) og Universitetet i Opole.  

Koordinator fra norsk side er NINA ved seniorforsker Jarle W. Bjerke

Andre norske deltakere er:

 • Seniorforsker Hans Tømmervik, NINA 
 • Seniorforsker Dagrun Vikhamar Schuler, Meteorologisk institutt

 

Publikasjoner

Flere arbeider er under utarbeidelse. Her er de som er publisert til nå:

 • Bjerke J.W., Treharne R., Vikhamar-Schuler D., Karlsen S.R., Ravolainen V., Bokhorst S., Phoenix G.K., Bochenek Z. & Tømmervik H. 2017: Understanding the drivers of extensive plant damage in boreal and Arctic ecosystems: Insights from field surveys in the aftermath of damage. Science of the Total Environment 599-600: 1965–1976, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.050

 • Epstein H.E., Bhatt U.S., Raynolds M.K., Walker D.A., Forbes B.C., Horstkotte T., Macias-Fauria M., Martin A., Phoenix G.K., Bjerke J.W., Tømmervik H., Fauchald P., Vickers H., Myneni R. & Dickerson C. 2017: Tundra greenness. I: Richter-Menge J., Overland J.E., Mathis J.T. & Osborne E. (Red.): Arctic Report Card 2017. National Oceanic and Atmospheric Administration, Silver Spring, MD, USA. Tilgjengelig på: http://www.arctic.noaa.gov/Report-Card

 • Zagajewski B., Tømmervik H., Bjerke J.W., Razko E., Bochenek Z., Kłos, A., Jarocińska A., Lavender S. & Ziółkowski D. 2017: Intraspecific differences in spectral reflectance curves as indicators of reduced vitality in High-Arctic plants. Remote Sensing 9: 1289, 18 s., https://doi.org/10.3390/rs9121289

 • Kłos A., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Tømmervik H., Zagajewski B., Ziołkowski D., Jerz D., Krems P., Zielińska M. & Godýn P. 2017: The origin of heavy metals and radionuclides accumulated in the soil and biota samples collected in Svalbard, near Longyearbyen. Ecological Chemistry and Engineering S 24 (2): 223–228. https://doi.org/10.1515/eces-2017-0015

 • Epstein H.E., Bhatt U.S., Raynolds M.K., Walker D.A., Forbes B.C., Macias-Fauria M., Loranty M., Phoenix G.K. & Bjerke J.W. 2017. Tundra greenness. Bulletin of the American Meteorological Society 98 (8): S145–S147, https://doi.org/10.1175/2017BAMSStateoftheClimate.1

 • Epstein H.E., Bhatt U.S., Raynolds M.K., Walker D.A., Forbes B.C., Macias-Fauria M., Loranty M., Phoenix G.K. & Bjerke J.W. 2016: Tundra greenness. I: Richter-Menge J., Overland J.E. & Mathis J.T. (Red.): Arctic Report Card 2016. National Oceanic and Atmospheric Administration, Silver Spring, MD, USA. Tilgjengelig på: http://www.arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2016

 • Vikhamar-Schuler D., Isaksen K., Haugen J.E., Tømmervik H., Luks B., Schuler T.V. & Bjerke J.W. 2016: Changes in winter warming events in the Nordic Arctic Region. Journal of Climate 29 (17): 6223–6244, http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0763.1

 • Kłos A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Zagajewski B., Ziołkowski D., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Tømmervik H., Krems P., Jerz D. & Zielińska M. 2015: The use of mosses in biomonitoring of selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014. Ecological Chemistry and Engineering S 22: 201–218. http://dx.doi.org/10.1515/eces-2015-0011

 • Bjerke J.W. 2014. Winter warmer. International Innovation 151: 116–118 (4. september 2014). http://www.internationalinnovation.com/winter-warmer/  

 

Prosjektet arrangerer i oktober 2016 en sluttkonferanse i samarbeid med andre Polen-Norge-prosjekter. Informasjon om konferansen finner du her: http://polar.uw.edu.pl/

Prosjektinformasjon

WICLAP

Varighet: desember 2013 - november 2016

Oppfølgende undersøkelser 2017-2018 finansiert av Svalbards miljøvernfond og Framsenteret.

Koordinator fra norsk side er NINA, ved seniorforsker Jarle W. Bjerke

Aktuelle lenker

Sluttkonferanse i samarbeid med andre Polen-Norge-prosjekter.

Øvrige prosjekter - vinterklima