Ansattinformasjon

Olav Strand
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 948 25 002
  E-post: olav.strand@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Fjelløkologi, populasjonsøkologi, beiteøkologi, predasjon, bevaringsøkologi, pattedyr, rein, fjellrev.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Olav Strand

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: