Ansattinformasjon

Frank Ole Hanssen
Stilling:    Overingeniør-IT

  Telefon: +47 959 24 423
  E-post: frank.hanssen@nina.no
 Arbeidssted:  Miljødata-seksjonen

Kunnskapsområde

Internasjonal prosjektledelse, innovasjon, GIS (romlig analyse og modellering), digital kartografi, fjernmåling, lokalisering og rutevalg av fornybar energiproduksjon og overføringsnett, dialog, målstyring og konfliktreduksjon, landskapsøkologi, landskapsmetrikk, multi kriterie analyse, vitenskapelig publisering, formidling, bistand (kapasitetsbygging innen GIS og biodiversitets informatikk) og forskningsinfrastruktur.

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Fagområder: Kartografi, GIS og Fjernmåling
 • Kjernekompetanse: Verktøyutvikling, analyser, modellering og geoprosessering (ESRI ArcGIS og ENVI).
 • Administrasjon: Koordinering, brukerstøtte, rådgivning, strategiarbeid, Norge Digitalt
 • Forskning og utredning: Vindkraft, miljødesign, arealplanlegging, termikk, landskapsøkologi, landslapsmetrikk, geomorfologi, økosystemtjenester, grønn infrastruktur.
 • Prosjektportefølje:
  • Bird-friendly design of power lines (BirdPOL)
  • Environmental design and siting of wind power plants and power-lines (ConSite, INTACT)
  • Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts (WindLand)
  • Prediction of high-risk areas for the invasive black-mouthed goby
  • Green Infrastructures and Ecosystem Services in urban spatial planning (IMAGINE)
  • LIDAR-based tree segmentation and tree canopy volume estimation (URBAN EEA)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Frank Ole Hanssen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: