Ansattinformasjon

Jane Uhd Jepsen
Stilling:    Seniorforsker

ORCID  
  Telefon: +47 417 65 419
  E-post: jane.jepsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde
Herbivor-plante interaksjoner, økosystemøkologi , overvåking, bjørkemålere, insektutbrudd, bjørkeskog, arktisk tundra, romlig modellering, GIS, fjernmåling

Nøkkelkvalifikasjoner
Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere, effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer og økologisk overvåking. Jeg er erfaren bruker av GIS, R og fjernmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier. 

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jane Uhd Jepsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: