Ansattinformasjon

Torkild Tveraa
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 722
  E-post: torkild.tveraa@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde

Populasjonsdynamikk, demografi, livshistoriestrategi, overvåking, rovdyr byttedyrinteraksjoner, sjøfugl, rein.

Nøkkelkvalifikasjoner

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Torkild Tveraa

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: