Tema

Fjernmåling

Lars Erikstad

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, Geoheritage, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).


Vis hele profilen til Lars Erikstad

Stefan Blumentrath

Kulturlandskap Miljøplanlegging GIS Landskapsestetikk


Vis hele profilen til Stefan Blumentrath

Hans Anders Tømmervik

Vegetation ecology, ecophysiology, remote sensing, vegetation mapping and monitoring, reindeer pasture monitoring, forestry, GIS, environmental impact assessments (vegetation, flora, reindeer)


Vis hele profilen til Hans Anders Tømmervik

Frank Ole Hanssen

 • Fagområder: Kartografi, GIS og Fjernmåling
 • Kjernekompetanse: Verktøyutvikling, analyser, modellering og geoprosessering (ESRI ArcGIS og ENVI).
 • Administrasjon: Koordinering, brukerstøtte, rådgivning, strategiarbeid, Norge Digitalt
 • Forskning og utredning: Vindkraft, miljødesign, arealplanlegging, termikk, landskapsøkologi, landslapsmetrikk, geomorfologi, økosystemtjenester, grønn infrastruktur.
 • Prosjektportefølje:
  • Bird-friendly design of power lines (BirdPOL)
  • Environmental design and siting of wind power plants and power-lines (ConSite, INTACT)
  • Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts (WindLand)
  • Prediction of high-risk areas for the invasive black-mouthed goby
  • Green Infrastructures and Ecosystem Services in urban spatial planning (IMAGINE)
  • LIDAR-based tree segmentation and tree canopy volume estimation (URBAN EEA)

Vis hele profilen til Frank Ole Hanssen

Matteo De Stefano


Vis hele profilen til Matteo De Stefano

Jane Uhd Jepsen

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer. Jeg er erfaren bruker av GIS og fjernmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.


Vis hele profilen til Jane Uhd Jepsen

Megan Sarah Nowell

Landscape ecology, spatial pattern analysis, GIS, remote sensing

Vis hele profilen til Megan Sarah Nowell

Zander Venter

Vegetasjonsøkologi, økosystemtjenester, forurensning, fjernmåling (satellitt- og fly), GIS.


Vis hele profilen til Zander Venter

Inger Maren Rivrud


Vis hele profilen til Inger Maren Rivrud

Vegar Bakkestuen

Major practical experience includes: Thorough knowledge of different GIS applications, e.g. ArcView, ArcGIS, ArcInfo, ERDAS IMAGINE, Surfer, Idrisi, MapObjects, Grass, MapFactory, Splus SpatialStatistics. Thorough knowledge of Avenue, script language of ArcView. Development of scripts and extensions for ArcView Knowledge of VisualBasic programming Digital landscape- and terrain analyses Spatial statistics Studies of vegetation structure and vegetation dynamics Regional studies of impacts of acid deposition on terrestrial plant biota, - vascular plants, bryophytes, lichens and fungi. Fieldwork design, sampling protocols and data analyses Numerical and statistical treatment of field data, including multivariate analyses like CA, DCA and direct gradient analyses; e.g. CCA constrained ordination


Vis hele profilen til Vegar Bakkestuen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: