Tema

Flom

Stein Ivar Johnsen

Aquatic ecology (crayfish biology and management, fish biology and management, human impact on aquatic systems)
Vis hele profilen til Stein Ivar Johnsen

Børre Kind Dervo

Ferskvannsøkologi, vassdragsforvalting, forvaltning av fisk og amfibier, biodiversitet i ferskvann, utmarksbruk, friluftsliv, fritidsfiske, naturbasert reiseliv, fisketurisme.


Vis hele profilen til Børre Kind Dervo

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, zooplankton, growth and respiration of zooplankton
Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: