Tema

Kvalitetledelse

(ISO 9001, Kvalitetssystem )

Elisabet Forsgren

  • Dyrs atferd, reproduksjon og evolusjon
  • Eksperimentdesign
  • Akvarieeksperimenter og feltundersøkelser i kystnær marin miljø
  • Prosjektledelse
  • Studentveiledning og undervisning
  • Kvalitetsledelse

Vis hele profilen til Elisabet Forsgren

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: