Tema

COAT

(Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra, Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra )

Jane Uhd Jepsen

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.  Jeg er erfaren bruker av GIS og fjenmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.


Vis hele profilen til Jane Uhd Jepsen

Audun Stien

Ecologist interested in understanding the effect of climate and intra- and intersprcific interactions on demographic processes, population dynamics and biodiversity in natural systems. Numerate, with a strong background in the application of modern statistical methods in the analysis of complex data. Expertise in the use of statistical methods in combination with deterministic and stochastic mathematical models to understand ecological phenomena. Experienced with the planning and successful accomplishment of ecological research in arctic ecosystem.
Vis hele profilen til Audun Stien

Roald Vang

 • Databaser
  • SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS)
  • PostgreSQL
  • ORACLE
  • MS Access
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.) 
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • IT-ledelse

Vis hele profilen til Roald Vang

Matteo De Stefano


Vis hele profilen til Matteo De Stefano

Francesco Frassinelli


Vis hele profilen til Francesco Frassinelli