Tema

COAT

(Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra, Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra )

Jane Uhd Jepsen

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.  Jeg er erfaren bruker av GIS og fjenmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.


Vis hele profilen til Jane Uhd Jepsen

Matteo De Stefano


Vis hele profilen til Matteo De Stefano

Francesco Frassinelli


Vis hele profilen til Francesco Frassinelli

Roald Vang

 • Databaser
  • SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS)
  • PostgreSQL
  • ORACLE
  • MS Access
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.) 
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • IT-ledelse

Vis hele profilen til Roald Vang

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: