Tema

Laksetelling

Tor Fredrik Næsje

  • Major practical experience in planning and carrying out research projects, in particular projects related to freshwater ecosystems and axploitation
  • Many years of advisory experience to national, regional and local authorities concerning managment and utilisation of inland fish resources
  • Many years of experience in consequence analysis of encroachment in reivers and lakes, in particular hydroelectric power plants
  • Experience from developing countries performing feasibility studies on fisheries and hydroelectric power plants, and as advisor to authorities

Vis hele profilen til Tor Fredrik Næsje

Gunnbjørn Bremset

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk


Vis hele profilen til Gunnbjørn Bremset

Peder Fiske

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis
Vis hele profilen til Peder Fiske

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: