Tema

Lifewatch

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering
 • Datainfrastuktur

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Frank Ole Hanssen

 • Fagområder: Kartografi, GIS og Fjernmåling
 • Kjernekompetanse: Verktøyutvikling, analyser, modellering og geoprosessering (ESRI ArcGIS og ENVI).
 • Administrasjon: Koordinering, brukerstøtte, rådgivning, strategiarbeid, Norge Digitalt
 • Forskning og utredning: Vindkraft, miljødesign, arealplanlegging, termikk, landskapsøkologi, landslapsmetrikk, geomorfologi, økosystemtjenester, grønn infrastruktur.
 • Prosjektportefølje:
  • Bird-friendly design of power lines (BirdPOL)
  • Environmental design and siting of wind power plants and power-lines (ConSite, INTACT)
  • Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts (WindLand)
  • Prediction of high-risk areas for the invasive black-mouthed goby
  • Green Infrastructures and Ecosystem Services in urban spatial planning (IMAGINE)
  • LIDAR-based tree segmentation and tree canopy volume estimation (URBAN EEA)

Vis hele profilen til Frank Ole Hanssen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: