Tema

Reindrift

Torkild Tveraa

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.
Vis hele profilen til Torkild Tveraa

Hans Anders Tømmervik

Vegetation ecology, ecophysiology, remote sensing, vegetation mapping and monitoring, reindeer pasture monitoring, forestry, GIS, environmental impact assessments (vegetation, flora, reindeer)
Vis hele profilen til Hans Anders Tømmervik

Bård-Jørgen Bårdsen

  • Populasjonsdynamikk, demografi og livshistoriestrategier med særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og reproduksjon hos rein.
  • Teoretisk biologi og økologisk metodikk med særlig fokus på bruk av eksperimenter, offentlige databaser, modeller og overvåkning.
  • Tverrfaglighet med fokus på koblingen mellom biologi (atferdsøkologi), samfunnsvitenskap (sosialantropologi) og kvantitative metoder.

Vis hele profilen til Bård-Jørgen Bårdsen

Knut Langeland


Vis hele profilen til Knut Langeland

Per Fauchald

  • Inter-disciplinary syntheses of socio-ecological systems
  • Quantitative analyses of complex and large datasets
  • Spatial statistical analyses
  • Ecosystem modeling
  • Theoretical and spatial ecology

Vis hele profilen til Per Fauchald

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: