Tema

Sjøørret

Bengt Finstad

Ecophysiology, aquaculture, smoltproduction/releases of fish, pollution and other human impacts, salmonids in sea, fish diseases-parasites, biotelemetry.


Vis hele profilen til Bengt Finstad

Morten Andre Bergan


Vis hele profilen til Morten Andre Bergan

Gunnbjørn Bremset

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk


Vis hele profilen til Gunnbjørn Bremset

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar

Arne Johan Jensen

Salmonid ecology, life history, climate change, fish population management, many years of experience on effects of hydroelectric utilization and other encroachments in freshwater ecosystems
Vis hele profilen til Arne Johan Jensen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: