Tema

Tamrein

Torkild Tveraa

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.
Vis hele profilen til Torkild Tveraa

Bård-Jørgen Bårdsen

  • Populasjonsdynamikk, demografi og livshistoriestrategier med særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og reproduksjon hos rein.
  • Teoretisk biologi og økologisk metodikk med særlig fokus på bruk av eksperimenter, offentlige databaser, modeller og overvåkning.
  • Tverrfaglighet med fokus på koblingen mellom biologi (atferdsøkologi), samfunnsvitenskap (sosialantropologi) og kvantitative metoder.

Vis hele profilen til Bård-Jørgen Bårdsen

Knut Langeland


Vis hele profilen til Knut Langeland

Hans Anders Tømmervik

Vegetation ecology, ecophysiology, remote sensing, vegetation mapping and monitoring, reindeer pasture monitoring, forestry, GIS, environmental impact assessments (vegetation, flora, reindeer)
Vis hele profilen til Hans Anders Tømmervik

Manuela Panzacchi

movement ecology, spatial ecology, GPS data, habitat selection, ungulates, carnivores, human-wildlife conflicts, sustainable development, adaptive management, reindeer.


Vis hele profilen til Manuela Panzacchi

Jørgen Rosvold


Vis hele profilen til Jørgen Rosvold

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: