Tema

Publisering

Siri Aashaug Sæther

Bibliotekadministrasjon, BIBSYS, CRIStin, Open Access, opphavsrett, publisering


Vis hele profilen til Siri Aashaug Sæther

Frode Thomassen Singsaas

  • Databasesøk
  • Administrering av e-ressurser
  • BRAGE - NINAs åpne institusjonelle arkiv
  • ORIA - søkemotor over bibliotekets ressurser
  • ALMA - Biblioteksystem i NINA og de fleste norkse fagbibliotek
  • Publisering av rapporter i NINAs rapportserier
  • EndNote - Brukerstøtte, samt administrering av base over NINA-publikasjoner
  • Bibliotekets sider på NINA-nett og internett


Vis hele profilen til Frode Thomassen Singsaas

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: