Tema

Formidling

Bjørg Bruset

Kommunikasjon, media, ledelse, strategi, beredskapshåndtering, adminstrasjon 
Vis hele profilen til Bjørg Bruset

Jan Arne Stokmo


Vis hele profilen til Jan Arne Stokmo

Bente Rønning


Vis hele profilen til Bente Rønning

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: