Tema

Bevaringsgenetikk

Geir H. Bolstad


Vis hele profilen til Geir H. Bolstad

Øystein Flagstad


Vis hele profilen til Øystein Flagstad

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar

Kristine Bakke Westergaard

Arktisk-alpin og boreal botanikk, biosystematikk, plantegeografi, bevaringsgenetikk, genomikk, landskapsgenetikk, vegetasjonsøkologi, floristikk.


Vis hele profilen til Kristine Bakke Westergaard

Sten Ola Karlsson


Vis hele profilen til Sten Ola Karlsson

Oddmund Kleven


Vis hele profilen til Oddmund Kleven

Jørgen Rosvold


Vis hele profilen til Jørgen Rosvold

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: