Tema

Insekter og edderkoppdyr

Anders Endrestøl


Vis hele profilen til Anders Endrestøl

Sandra Charlotte Helene Åström


Vis hele profilen til Sandra Charlotte Helene Åström

Oddvar Hanssen

Entomologi (Coleoptera, Chironomidae): identifikasjon/taxonomi, laboratorie- og felt-arbeid/metodikk, faunainventeringer, bevaringsbiologi (rød-data-problematikk) Genetikk: laboratorie-arbeid (bl.a. DNA isolasjon) Ferskvannszoologi/økologi: felt-og laboratorie-arbeid
Vis hele profilen til Oddvar Hanssen

Anne Sverdrup-Thygeson

Bevaringsbiologi, landskapsøkologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, skogsertifisering, romlig fordeling og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, vedlevende arters økologi, entomologi, GIS.
Vis hele profilen til Anne Sverdrup-Thygeson

Arnstein Staverløkk


Vis hele profilen til Arnstein Staverløkk

Sondre Dahle


Vis hele profilen til Sondre Dahle

Rannveig Margrete Jacobsen


Vis hele profilen til Rannveig Margrete Jacobsen

Markus A.K. Sydenham


Vis hele profilen til Markus A.K. Sydenham

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: