Ansattinformasjon

Peder Fiske
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 733
  E-post: peder.fiske@nina.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Nøkkelkvalifikasjoner

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis, Salmon biology

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Peder Fiske

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: