Innsamling av amfibier og reptiler

Denne padda har akkurat kommet seg helskinnet over veien. Foto: Annette Taugbøl / NINA.

Registrer overkjørte amfibier og reptiler!

Har du funnet overkjørte amfibier eller reptiler, eller amfibier i kumlokk? Da kan du bidra til at vi får mer kunnskap om artene!

Amfibier er en dyregruppe som har stor dødelighet på trafikkerte veier, spesielt om våren. Om våren vandrer gjerne amfibiene i flokk til dammene fra den faste overvintringsplassen. Ofte vandrer de under kaldt og fuktig vær, noe som gjør de vekselvarme dyrene trege. De bruker lang tid på å krysse veien, og selv en lav trafikkmengde vil gi høye overkjørselstall.

Senere vandrer de voksne dyrene gjerne ut enkeltvis, mens det igjen kommer puljer av unge dyr på sensommeren.

Kontakt

Sett amfibier eller reptiler?

Bidra til forskning ved å registrere observasjoner av overkjørte amfibier og reptiler, og amfibier i kumlokk.

Du kan også registrere observasjoner i Artsobservasjoner. Alle observasjoner som registreres i Artsobservasjoner inngår også i Naturindeks Norge.

Innsamling av døde amfibier

Hvis du finner fem eller flere (opp mot 20) døde amfibier og har mulighet til å oppbevare hele eller deler av dyrene i fryser, vil dette kunne bidra til økt kunnskap om artene. Hvis dyrene er inntørket, eller på andre måter oppråtnet, er det tilstrekkelig å kun registrere funnet som beskrevet over.

Merk posen med informasjon om funndato, funnsted (navn på stedet og GPS-koordinater), antatt dødsårsak og eventuelt andre omstendigheter rundt dødsfallet.

Ved forhåndsavtale refunderer NINA fraktkostnader.

Kontakt: Annette Taugbøl (913 16 810, annette.taugbol@nina.no)

Innsamling av døde slanger

Hvis du finner EN død, rester eller hudskiftebiter (ham) fra en slange, setter vi stor pris på om dette kan samles inn og fryses på samme måte som for amfibiene. Individuelle prøver vil både kunne brukes som genetiske prøver, men vi kan også sjekke prøvene for diverse slangesykdommer som kan ha kommet til Norge.


Kontakt: Annette Taugbøl (913 16 810, annette.taugbol@nina.no) eller Beate Johansen (UiA Naturmuseet, 932 18 653, beate.johansen@uia.no).

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: