Avlsprogrammet for fjellrev

Foto: Craig Jackson / NINA

Avlsprogrammet for fjellrev

Det norske avlsprogrammet for fjellrev har utviklet metoder for avl i fangenskap og utsetting av fjellrevvalper. Resultatene de siste årene gir all grunn til optimisme.

I Norge er fjellreven en truet art. I 2000 var det så få som 40 - 60 voksne fjellrever igjen i hele Skandinavia. Med så få individer igjen hastet det å få satt i gang tiltak for å hjelpe fjellreven. Miljødirektoratet gav NINA oppdraget med å bygge opp og drifte et avlsprogram for fjellrev, og i 2005 ble det etablert en avlsstasjon for fjellrev på Sæterfjellet på Oppdal. Arbeidet med å avle opp og sette ut fjellrever i naturen gjennomføres i tett samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) og flere lokale aktører som er ansvarlige for feltrelatert virksomhet og overvåking av fjellrevene i naturen. Avlsprogrammet er et langsiktig prosjekt og representerer en sentral del av bevaringsarbeidet for fjellrev i Norge. Hvert år vokser det opp fjellrevvalper i avlsstasjonen som slippes ut i nøye utvalgte fjellområder i Norge.

I fjellområdene med utsetting er det og gjennomført flere andre tiltak som for eksempel tilleggsfôring ved bruk av fôrautomater. Etter den første utsettingen i 2006, er i alt 460 fjellrever blitt satt ut gjennom avlsprogrammet for fjellrev. I 2020 ble den fjellrevbestanden i Norge estimert til rundt 300 voksne individ, noe som er en firedobling av bestanden siden 2008 (se Overvåkingsprogrammet for fjellrev). Avlsprogrammet for fjellrev har resultert i re-etablering av fjellrev i tre lokalt utdødde fjellrevbestander og har styrket antallet fjellrever i flere fjellområder. Utsetting av fjellrev i Norge har sannsynligvis også bidratt til å styrke fjellrevbestanden i Sverige og Finland ved at noen individ har vandret over grensen. I 2020 ble den norsk-svenske fjellrevbestanden estimert til å være rundt 452 voksne fjellrever.

Avlsstasjonen for fjellrev

Avlsstasjonen ligger på høyfjellet der fjellreven har sitt naturlige habitat og består av åtte store innhegninger. Hver innhegning er omtrent halvparten så stor som en fotballbane. En ekstra, litt mindre innhegning fungerer som et avlastningshegn. I hver innhegning står ett fjellrevpar. Valpene som blir født i stasjonen bor sammen med foreldrene frem til januar/februar når valpene er nesten voksne og klar for å settes ut i fjellet. Siden oppstarten har prosjektet hentet avlsdyr fra ulike fjellområder i hele Norge, noe som skal sikre at den gjenværende genetiske variasjonen i den skandinaviske fjellrevbestanden bevares og representeres hos fjellrevene som vokser opp i avlsstasjonen.

Følg fjellrevvalpene direkte i hiet

Fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet har fått valper igjen. Her kan du følge valpene live! 

Valper født i avlsstasjonen

Fjellreven får valper en gang i året, oftest i løpet av mai/juni. Valpene blir født i utgravde hi i bakken og tilbringer de første tre ukene under bakken. Gradvis tilbringer valpene mer og mer tid ute på hiet. I avlsstasjonen blir alle valpene fanget inn hver sommer for slik at programmets veterinær kan sjekke valpenes helse og gi de behandling mot innvollsorm. Valpene som skal settes ut fra Avlsstasjonen blir merket med øremerker og en mikrochip slik at vi kan kjenne igjen individene og følge med på dem også etter utsetting. 

Fjellrevkull - omtrent åtte uker gamle. Foto: Craig Jackson/NINA Fjellrevkull - omtrent åtte uker gamle. Foto: Craig Jackson/NINA

Utsetting av valper

I januar/februar hvert år blir de unge fjellrevene som ble født året før i avlsstasjonen fanget inn for utsetting. Før de kan settes ut i fjellet blir alle revene undersøkt av veterinær for å sikre at de er friske og klar til å slippes fri.

Ved utsetting er valpene omtrent åtte måneder gamle. På dette tidspunktet er de like store som de voksne og på ingen måte avhengige av foreldrene lengre. For å øke sjansen for at fjellrevene overlever i det fri, er det satt opp fôrautomater i nærheten av hiene der fjellrevene blir satt ut. Så langt er det blitt satt ut fjellrever fra avlsstasjonen i ni forskjellige fjellområder i Norge (se kart).

Fjellrever fra Avlsstasjonen på Oppdal starter reisen mot fjellområdet de skal settes ut i. Foto: Craig Jackson/NINA Fjellrever fra Avlsstasjonen på Oppdal starter reisen mot fjellområdet de skal settes ut i. Foto: Craig Jackson/NINA

Kontakt

Rapporter

Få oversikt over Avlsstasjonen for fjellrev – bruk musepekeren for å flytte rundt og zoome inn og ut av bildet.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: