Fagdag fjellrev

Presentasjoner fra åpen fagdag om fjellrev

Her kan du se alle presentasjonene fra Fagdag fjellrev 2022, hvor dagens status og nyheter fra fjellrevarbeidet i Norge ble presentert.

Fagdag fjellrev 2022

12.januar 2022 arrangerte NINA og Miljødirektoratet en åpen fagdag om fjellrev. På denne siden er alle presentasjonene fra fagdagen.


Kontakt: Nina E. Eide

PROGRAM

TILTAK FOR Å BEVARE FJELLREVEN

Historikk og omfang av bevaringsarbeidet på fjellrev

NINA-forsker Nina E.Eide om hvorfor vi bør bevare fjellreven og hvordan arbeidet startet i Norge.

Klikk her for å gå rett til foredraget

Avlsprogrammet for fjellrev

Craig Jackson og Kristine Ulvund tar oss med til NINAs avlsstasjon for fjellrev på Sætherfjellet.

Klikk her for å gå rett til foredraget

Bli med på utsetting i Reisa Sør

Thomas Johansen fra Statens Naturoppsyn (SNO) tar oss med på en reise hvor fjellreven får vende tilbake til sitt naturlige leveområde i Troms.

Klikk her for å gå rett til foredraget

Etablering og overlevelse av utsatte rever

Seniorforsker i NINA, Arild Landa, om arbeidet med å reetablere og styrke fjellrevbestandene i Norge. 

Klikk her for å gå rett til foredraget

Tiltak på Hardangervidda ble en historisk suksess

Knut Nylend i Statens naturoppsyn (SNO) gir oss et historisk tilbakeblikk på arbeidet SNO har gjort i felt for å bevare fjellreven, og tar oss med til Hardangervidda.

Klikk her for å gå rett til foredraget

FJELLREVBESTANDEN i NORGE I DAG

"Blå slår hvit"

Lukas Tietgen om hvordan fargen på pelsen til fjellreven har betydning for hvor godt den klarer seg over tid. 

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Overvåkingsprogrammet og status for fjellreven

Seniorforsker Nina E. Eide om hvilke utfordringer fjellreven møter i dag.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Risikovurdering parasitter og sykdommer hos fjellrev

Andrea Miller, fra Høyskolen i Innlandet, om sykdommer som kan påvirke fjellreven.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Varangerhalvøya og naboene østover

Seniorforsker Dorothee Ehrich fra Universitetet i Tromsø om økosystembetingelser som begrenser fjellrevbestanden og effekten av bevaringstiltak på Varangerhalvøya og østover.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

FJELLREVENS UTFORDRINGER I ØKOSYSTEMET

Fjelløkosystemets utfordringer sett igjennom kunstnerblikket til Inger Lise Belsvik

Framtidas fjell - og tundraøkosystemer: Hva kan være i vente?

Professor i økologi ved Universitetet i Tromsø, Rolf A. Ims, om hvilke endringer som klimaendringene skaper i fjellrevens leveområder.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Samspill med de andre rovdyra i høyfjellet

NINA-forsker Lars Rød-Eriksen om hvordan andre rovdyr i fjellet påvirker fjellreven.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Økt utbredelse av rødreven - hva kan vi alle gjøre med det?

Seniorforsker i NINA Nina E. Eide om hva vi kan gjøre for å unngå at rødreven utkonkurrerer fjellreven. 

Klikk her for å gå rett til foredraget.

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR FJELLREVEN - LOKALT, REGIONALT, NASJONALT

Hvordan kommer Statsforvalteren i befatning med fjellreven?

Bjørn Ragnbru fra Statsforvalteren i Trøndelag om hvilke oppgaver og ansvarsområder de har for fjellreven.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Bryr kommunene seg om fjellreven?

Asle Øydvin om hvorvidt fjellreven er en ressurs eller trussel for kommunene.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Besøksforvaltning og fjellreven i nasjonalparkene

Geir Østereng fra Varangerhalvøya nasjonalpark om hvordan de legger til rette og styrer bruken av nasjonalparken til det beste for besøkende, lokalbefolkning og naturen.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Formidling og besøkssenterrollen

Benny Sætermo fra Nordland nasjonalparksenter om besøkssentrenes sin rolle i fjellrevarbeidet.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Hvorfor er informasjon om fjellreven unntatt offentligheten?

Karen Lone i Miljødirektoratet om hvorfor sensitiv artsdata er unntatt offentligheten for å beskytte fjellreven og andre truede arter.

Klikk her for å gå rett til foredraget.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: