Aktivitet 1

Aktivitet 11: Visste du at...

Tema: Elevene lager ”Visste du at…” - lapper som henges opp rundt på skolen, i trappeoppgang, inngangsparti, klasserom eller legges ut på ukeplanen utover i skoleåret.

""Illustrasjon Inger Lise Belsvik   

Varighet: ca 30-60 minutter 

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres inne hele året.

Utstyr:

 • Papir eller post-it lapper
 • Skrivesaker
 • Faktainformasjon som elevene skriver ut fra PC

Gjennomføring: 

 1. Elevene finner frem til spesielle fakta om fjellreven og produserer en "Visste du at…" tekst. Vi anbefaler at det legges opp til en felles mal, som alle elevene skal bruke. 
 2. Dersom kravet er at den skal skrives på pc, vil det være en fin øvelse å hente frem en allerede utarbeidet mal på læringsplattformen (It's learning eller Fronter). Elevene åpner en eksisterende mal, og skriver og lagrer sin utgave med eget tilhørende navn. 
 3. Dersom kravet er at de skal skrive for hånd, må malen settes opp på tavla.
 4. Dersom det legges opp til at aktiviteten er hjemmearbeid, legges malen inn på læringsplattformen.
 5. Til malen: Vi anbefaler at det ikke skrives mer enn 20-40 ord. Det gjør at de fleste elever leser dette relativt raskt. Første setningen er et spørsmål. Det må skrives på en måte som gjør at du fristes til å lese mer etter den første setningen, noe som pirrer nysgjerrigheten.
 6. Elevene henger opp ”Visste du at…” – lappene rundt på skolen, i trappeoppgang, inngangsparti eller i klasserom. Lærer kan også legge de ut på ukeplanen utover i skoleåret.

Eksempel på "Visste du at…":

Visste du at ….. fjellrevvalpene bare er 40-70 gram når de blir født? Det er like lite som en liten sjokolade eller et hønseegg. 

Visste du at ….. fjellrevens valper blir født i mai-juni? Tispa føder valpene i hiet etter ca 55 dagers drektighetstid. 

Visste du at ….. ei fjellrevtispe kan få opptil 16 valper? Hiet er hjemmet for valpene frem til omtrent august, da de begynner å spre seg ut fra hiområdet.

Disse "Visste du at…" har mellom 20 og 30 ord.

Læringsmål: 

Elevene bruker innhentet kunnskap og videreformidler den til andre elever og besøkende på skolen. På den måten bekjentgjøres prosjektet til flere. Samtidig øver elevene seg på å plukke ut faktakunnskap fra eksisterende tekster og omformulere dem til "fun facts". 

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Norsk

 • skrive enkle, fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
 • søke etter informasjon (…)
 • skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving

Naturfag

 • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle, digitale sammensatte tekster
 • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
 • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
 • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger