Insekter

Foto: Odd Terje Sandlund

Insekter

NINA forsker på insekter og edderkoppdyr. Vi kartlegger og overvåker insekter generelt, rødlistearter, fremmede arter og pollinatorer

Insektene utgjør en svært artsrik og variert dyregruppe. Mer enn én million insektarter er beskrevet på verdensbasis. Rundt 17.000 av disse er registrert i Norge, og vi oppdager stadig nye arter.

Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer på kloden. De bryter ned plantemateriale, slik at næringsstoffene kan brukes på nytt, og er føde for andre dyr og fugler. I tillegg utfører insektene sentrale tjenester som pollinering og regulering av skadedyr. 

Konsekvensene av tap av mange insekter er vanskelige å forutse, men er potensielt katastrofale. Derfor er det viktig å skaffe seg en oversikt over tilstanden til insektene, hvilke arter vi faktisk har og hvor de lever. På grunn av stor variasjon i mengde, forekomst og antall arter så er det krevende å identifisere, kartlegge og overvåke dem. I likhet med de fleste andre land, har Norge lite grunnleggende kunnskaper om dette. 

NINA utvikler og forbedrer metoder for å øke kunnskapen om insekter i Norge og hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Vi forsker også på fremmede invaderende insekter, og på tiltak som kan gjøres for å begrense spredning av fremmede insektarter.


PROSJEKTER

Pollinering

Kunnskap til Norges nasjonale pollinatorstrategi

Eremitt

NINA kartlegger og overvåker eremittbestanden hver sommer.

Bjørkemålere

Bjørkemålere i nordlig bjørkeskog

Overvåking

Behovsanalyse og forslag til overvåkingsnettverk for insekter

Humler og dagsommerfugler

Overvåker bestander av humler og dagsommerfugler i Norge

Elvesandjeger

Følger utviklingen av bestanden og elvesandjegerens leveområder

Klippeblåvinge

Kartlegging og overvåking av klippeblåvinge

Mygg

Kartlegger myggarter og sviknott i Norge

INVENT-ART

Entomologiske inventeringer i tørre og åpne områder

Glattvepser

Kartlegging og sammenstilling av data om glattvepser i Norge

Broddvepser

Kartlegging og DNA-strekkoding av glattvepser i Norge

PROCTONOR

Parasittiske vepser i norske skoger

PyroBug

Virvelløse dyr i brente skogområder

Pollinatortiltak Porsgrunn

Tilrettelegging for pollinerende insekter

Planteimport

Planteimport og spredning av fremmede arter

Tidlig oppdagelse av fremmede arter

Overvåking kan bidra til tidlig oppdagelse av fremmede arter

NYHETER
Ny faktabok fra NINA: Stikkevepser i Norge
24. mai 2022
Visste du at vi har så mange som 42 ulike arter stikkevepser i Norge, men at bare 12 av disse tilhører de sosiale stikkevepsene? Nå kommer boka med en komplett oversikt over norske stikkevepser. Boka egner seg for alle, fra nybegynnere til...
Oppdaget Norges sjeldneste mygg
21. juli 2020

Sondre Dahle stikker trolig av med prisen for årets myggfunn. Trehullmyggen var ikke sett på over 90 år her i landet, da NINA-biologen oppdaget den i Kristiansand nå i sommer.

Linden frikjennes for humledød
17. juli 2020

Lindetrær i bynære strøk har stått laglig til for hugg når massedød av humler skal forklares, men de fleste humlene ser ut til å sulte i hjel, dø av alderdom eller bli spist av fugler.

NINAs insektplakater

Klikk på bildet for å laste ned plakat.

Ved bestilling av større opplag må pris + porto avtales med NINA på telefon: 73 80 14 00 eller e-post: firmapost@nina.no

Alle foto: Arnstein Staverløkk
Grafikk: Kari Sivertsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: