Bestandsovervåkning av villsvin

Bestandsovervåkning av villsvin

Villsvinet (Sus scrofa) har igjen blitt en del av vår fauna etter at det ble utryddet for over 1000 år siden. Norsk forvaltning har definert villsvin som en fremmed art på grunn av den svenske bestandens opphav, og miljøforvaltningen har en målsetting om å ha færrest mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Les mer om villsvin her.   


Det settes inn store ressurser på å begrense antall villsvin. NINA har derfor fått i oppdrag fra Miljødirektoratet og Landbruksdepartementet å kartlegge endringer i utbredelsen av villsvin i Norge i årene som kommer. For å se på endringer i utbredelse på stor skala benytter vi en kombinasjon av SCANDCAM sine viltkamera og jaktstatistikk.  

De fleste villsvinene finner vi i Aremark og Halden. I disse kommunene gjennomfører vi en mer intensiv overvåking der vi etablerer et nettverk med ca. 100 tilfeldige plasserte viltkamera. Dette gjør oss i stand til å beregne hvor mange villsvin det er i dette området hvert år, og vi kan se på hvor i kommunene vi har flest villsvin.


Overvåkingsrapporter

Odden, J., Thorsen, N.H., Bahlk, S. Rolandsen, C.M, Rivrud, I.M. & Rosvold, J. 2023. Bestandsovervåking av villsvin – Status 2022. NINA Rapport 2293. 

Odden, J., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M, Rivrud, I.M., Kindberg, J. & Rosvold, J. 2022. Bestandsovervåking av villsvin – Status og forslag til overvåkingsmetodikk. NINA Rapport 2101.

Les mer

Lær mer om villsvin

Villsvinet regnes som en fremmed art i Norge. NINA jobber med å øke kunnskapsgrunnlaget for å forbedre forvaltningen av arten i Norge.


Se viltkamerabilder her

På http://viltkamera.nina.no kan du se bilder fra alle villsvinobservasjonene som er registrert av SCANDCAM

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: