Ansattinformasjon

Oddgeir Andersen
Stilling:    Seniorforsker

ORCID  
  Telefon: +47 934 66 706
  E-post: oddgeir.andersen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Kunnskapsområde
Forskning i skjæringsfeltet mellom samfunnsfag og økologi. Eksempelvis menneske-natur interaksjoner, bruk av naturressurser eller ressurskonflikter, naturbasert turisme, friluftsliv, miljøpreferanser og -holdninger, sosio-øologiske systemer. 
Nøkkelkvalifikasjoner
  • Spørreundersøkelser
  • Menneske - natur interaksjoner
  • Økologi
  • Verneområdeforvaltning
  • Ferdsel
  • Beskatningsreguleringer
  • Vilt
  • Fisk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Oddgeir Andersen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: