Natur og samfunnsats

Natur og samfunnsats

Virkemidler for en bærekraftig forvaltning og bruk av natur.

Denne satsen skal styrke NINAs forskning og kompetanse på menneske–miljø-interaksjoner, og bærekraftig forvaltning og bruk av natur. Økt kunnskap om effektene av ulike typer virkemidler for bærekraftig bruk av natur på økologi, økonomi og samfunn, er sentralt. 

For å nå målet om en bærekraftig utvikling er det avgjørende å vite hvilke effekter ulike virkemidler kan ha: 

Bidrar virkemidlet til ønskete effekter over tid? Er det kostnadseffektivt? I hvilken grad kan virkemidlet styrke eller komme i konflikt med andre samfunnsmessige mål? Bidrar virkemidlet til forutsigbare effekter? Hvis et virkemiddel ikke virker, kan det skyldes at det er valgt feil virkemiddel, eller at virkemidlet er dårlig designet, iverksatt eller håndhevet. 

Kontakt

Satsleder: Vegard Gundersen

Nestleder: Sigrid Engen

Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger skal stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv. 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: