NINA Notat

Eldre utgivelser

 

Fremstad, E. & Framstad, E. 1989. NINAs publikasjoner: retningslinjer for forfattere. NINA notat 001

Fremstad, E. 1989. Terrestrisk naturovervåking: rapport fra nordisk fagmøte 13-14.11.1989. NINA notat 002

Sandlund, O. T., Hansen, L. P., Heggberget, T. G., Hindar, K., Hvidsten, N.-A., Jensen, A. J., Johnsen, B. O., Jonsson, B. & Järvi, T. 1990. Kulturbetinget fiske: årsrapport 1989. NINA notat 003

Holten, J. I. 1990. Effects of climate change on terrestrial ecosystems: report from a seminar in Trondheim 16.01.1990. NINA notat 004

Heggberget, T. G. 1990. Utvikling av bestanden av ungfisk i Skjoma etter regulering og terskelbygging. NINA notat 005 

Jonsson, N., Hansen, L. P., Heggberget, T. G., Hindar, K., Hvidsten, N.-A., Jensen, A. J., Johnsen, B. O., Jonsson, B. & Järvi, T. 1991. Havbeite med laks og sjørøye ved NINA: årsrapport for 1990. NINA notat 006 

Sandlund, O. T. 1991. Costa Rica's INBio: towards sustainable use of natural biodiversity. NINA notat 007 

Andersen, R., Linnell, J. D. C. & Reitan, A. 1991. Storfosna rådyrprosjekt: årsrapport 1991. NINA notat 008 

Jonsson, N., Heggberget, T. G., Hindar, K., Hvidsten, N.-A., Jensen, A. J., Johnsen, B. O., Jonsson, B., Koksvik, J. I. & Rikstad, A. 1992. Havbeite med laks ved NINA: årsrapport for 1991. NINA notat 009 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: