NINA-biblioteket

NINA-biblioteket

NINA-biblioteket er primært et instituttbibliotek for ansatte i Norsk institutt for naturforskning. Andre kan også besøke biblioteket i åpningstida. 

Naturbiblioteket i NINA-huset. Foto Anne Olga Syverhuset/NINANaturbiblioteket holder til i NINA-huset i Trondheim. Foto © Anne Olga Syverhuset/NINA.

Interlån til andre bibliotek

Samlinga består av litteratur som er samlet Statens viltundersøkelser, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning, til sammen vel 14.000 bind.

Biblioteket har også 1000 tidsskriftserier i papir, hvorav 50 løpende, og de store pakkene med e-tidsskrifter fra Science Direct, Wiley, Springer, Sage, Taylor & Francis, ca 6000 serier for det meste fra 1997.

I tillegg rommer samlinga en del særtrykk etter ansatte i institusjonenen.

 

NINA-biblioteket

Åpningstider: Man-fred 08.00-15.30

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
Tlf. +47 404 69 176 / 926 48 479
Fax. +47 73 80 14 01
e-post til biblioteket

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema