Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Kristian Pettersen

2013

Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2013. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2011. - NINA Rapport 902. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2012

*Finstad, B., Kroglund, F., Bjørn, P.A., Nilsen, R., Pettersen, K., Rosseland, B.O., Teien, H.-C., Nilsen, T.O., Stefansson, S.O., Salbu, B., Fiske, P. & Ebbesson, L.O.E. 2012. Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon postsmolts experiencing episodic acidification and recovery in freshwater. - Aquaculture 362-363: 193-199. Vis detaljer
Request for publication
*Kroglund, F., Finstad, B., Pettersen, K., Teien, H.-C., Salbu, B., Rosseland, B.O., Nilsen, T.O., Stefansson, S.O., Ebbesson, L.O.E., Nilsen, R., Bjørn, P.A. & Kristensen, T. 2012. Recovery of Atlantic salmon smolts following aluminum exposure defined by changes in blood physiology and seawater tolerance. - Aquaculture 362-363: 232-240. Vis detaljer
Request for publication


2011

Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2011. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010. - NINA Rapport 764. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (IMS). Vis detaljer


2010

Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2010. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009. - NINA Rapport 605 Norsk institutt for naturforskning (NINA), IMS. Vis detaljer
Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2010. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ims. 605. 24 pp. Vis detaljer


2009

Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2009. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008. - NINA Rapport 494. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ims. Vis detaljer


2008

Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2008. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007. - NINA Rapport 368. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ims. Vis detaljer