Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

2000

S. Holtskog, G. Haakonsen, E. Kvingedal, K. Rypdal og B. Tornsjø, Verification ot the Norwegian emission inventory. Comparing emission intensity values with similar countries, Rapport 1736/2000, Statens Forurensningstilsyn, 2000.

1998

E. Kvingedal, Size-selective harvesting of wild reindeer calves (Rangifer tarandus tarandus), Hovedfagsoppgaver, Zoologisk institutt, NTNU, 1998.

1992

E. Kvingedal, Investigation of Oil Components in Water Samples by Fluorescence Spectroscopy, Hovedoppgaver, Institutt for fysikalsk elektronikk, NTH, 1992.