Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

2008

Austrheim, G., Mysterud, A., Pedersen, B., Økland, R. H., Hassel, K. & Evju, M. (2008) Large scale experimental effects of three levels of sheep densities on an alpine ecosystem. Oikos, 117, 837-846.

2007

Austrheim, G., Mysterud, A., Hassel, K., Evju, M. & Økland, R. H. (2007) Interactions between sheep, rodents, graminoids and bryophytes in an oceanic alpine ecosystem of low productivity. Écoscience, 14, 178-187

2006

Evju, M., Mysterud, A., Austrheim, G. & Økland, R. H. (2006) Selecting herb species and traits as indicators of sheep grazing pressure in a Norwegian alpine habitat. Écoscience, 13, 459-468.

2005

Austrheim, G., Evju, M. & Mysterud, A. (2005) Herb abundance and life-history traits in two contrasting alpine habitats in southern Norway. Plant Ecology, 179, 217-229.

Evju, M., Mysterud, A., Austrheim, G. & Økland, R. H. (2005) Bruk av urter og livshistorietrekk som indikatorer på beitetrykk. Utmarksnæring i Norge 1-05, 23-30.

Austrheim, G., Evju, M., Hassel, K., Mysterud, A. (2005) Effekter av sauebeiting på vegetasjon - generell introduksjon. Utmarksnæring i Norge, 1-05, 7-11.

Austrheim, G., Evju, M., Hassel, K., Lindgren, S., Mysterud, A. (2005) Effekter av sauebeite på planter i Hol, Buskerud. Utmarksnæring i Norge, 1-05, 12-22.

Austrheim, G., Mysterud, A., Hassel, K., Evju, M. & Økland, R. H. (2005) Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet. Korttidseffekter. Utmarksnæring i Norge, 1-05, 31-39.

2000

Evju, M. (2000) Impact of reindeer grazing and summer farming on the mountain Mittåkläppen, Härjedalen, Sweden. M.Sc. thesis, Department of Botany, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: