Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

2009

Endrestøl, A. 2009. Statusrapport om lakrismjeltblåvingen Plebejus argyrognomon. Insekt-Nytt 34(1): 5-21.

Endrestøl, A. & Vidnes, M. 2009. Insektene går til filmen: Infested - invasion of the killer bugs. Insekt-Nytt 34 (2): 36.

2008

Endrestøl, A., Hansen, L.O., Aarvik, L., Berggren, K. & Fjellberg, A. (unpubl). Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune 2008 IV. Naturhistorisk museum. NHM-rapport.

Endrestøl, A. 2008. Hoppers on Black Poplars - The Auchenorryncha Fauna on Populus nigra in Norway. Norw. J. Entomol. 55, 137-148.

Endrestøl, A. 2008. Statusrapport om klippeblåvinge Scolitantides orion. Insekt-Nytt 33 (1): 9-24.

Endrestøl, A. 2008. Supplerende insektsundersøkelser i Telemark - Sandbakken og Langøya 2008. Rapport, Fylksmannen i Telemark.

Endrestøl, A. 2008. Flatlusa (Pthirus pubis) truet av habitatfragmentering! Insekt-Nytt 33 (4): 27-33.

Endrestøl, A. 2008. Entomologisk sommertreff IV Horten 2008. Insekt-Nytt. 33 (2/3): 33-38.

Endrestøl, A. 2008. Artsobservasjoner i boks! Insekt-Nytt 33 (2/3): 39-44.

Endrestøl, A. 2008. Insektene går til filmen- BUG. Insekt-Nytt 33 (2/3): 63-46.

2007

Ødegaard, F.& Endrestøl, A. 2007. Establishment and range expansion of some new Heteroptera (Hemiptera) in Norway. Norw. J. Entomol. 54, 117-124.

Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Olsen, K.M., Aarvik, L. 2007. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III. Nasjonalt Senter for Insektkartlegging. NHM-Rapport.

Endrestøl, A. 2007. Entomologisk sommertreff II- Rødlistekartlegging- Gravberget 2006. Insekt-Nytt 32 (1/2):67-77.

Endrestøl, A. 2007. Eller kartlegging av andre insekter? Insekt-Nytt 32 (1/2):43.

2006

Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Olsen, K.M., Aarvik, L. 2006. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune 2006 II. Nasjonalt Senter for Insektkartlegging. NHM-rapport.

Endrestøl, A., Hansen, L.O., Olberg, S., Olsen, K.M. 2006. Vurdering av entomologiske verneverdier på Bygdøy, Oslo kommune. Nasjonalt Senter for Insektkartlegging. NHM-rapport.

Endrestøl, A. 2006. Ny versjon av EIS-systemet for Norge. Insekt-Nytt 31 (4): 13-18.

Endrestøl, A. 2006. Insektene går til filmen- H.G. Wells'Empire of the Ants. Insekt-Nytt 31 (4): 42-43.

Endrestøl, A. 2006. Entomologisk sommertreff - Rødlistekartlegging - Svartdal 2005. Insekt-Nytt 31 (1/2): 35-38.

2005

Endrestøl, A. 2005. Ny versjon av EIS-systemet for Norge. Fauna 3: 92-97.

Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Aarvik, L. 2005. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune 2005. Nasjonalt Senter for Insektkartlegging. NHM-rapport.

Endrestøl, A. 2005. Bokanmeldelse - Entomologiens historie: Her skrives det god entomologisk historie

- flott illustrert. Fauna 58(2) 2005: 68-69.

2003

Endrestøl, A. 2003. Distribution of woody debris and saproxylic insects in burnt and unburnt lowland dipterocarp rainforest, East Kalimantan, Indonesia. Thesis, The Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway.