Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

Scientific publications

Öberg, S., Mayr, S. & Dauber, J. 2008. Landscape effects on recolonisation patterns of spiders in arable fields. Agriculture, Ecosystems and Environment 123, 211-218.

Öberg, S. 2007. Diversity of spiders after spring sowing - influence of farming system and habitat type. Journal of Applied Entomology 131, 524-531.

Öberg, S. 2007. Spiders in the Agricultural Landscape. 2007:25, SLU, Uppsala. (PhD-thesis).

Öberg, S., Ekbom, B. & Bommarco, R. 2007. Influence of habitat type and surrounding landscape on spider diversity in Swedish agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment 122, 211-219.

Öberg, S. & Ekbom, B. 2006. Recolonisation and distribution of spiders and carabids in cereal fields after spring sowing. Annals of Applied Biology 149, 203-211.

Öberg, Sandra. 2002. Interactions between two ladybird species attacking a host alternating aphid. Department of Ecology and Crop Production Sciences. Swedish University of Agricultural Sciences. No 52. Uppsala. (MSc thesis).

Popular publications

Öberg, S. 2008. Spindlar i odlingslandskapet - mångfald, återkolonisering och kondition. Fakta Jordbruk 3/2008.

Öberg, S. 2004. Spindlar - viktiga nyttodjur i trädgården. Faktablad om trädgård-fritid, 104.

Öberg, S. 2003. Spindlar - biologi och roll i biologisk bekämpning. Faktablad om växtskydd - jordbruk, 114 J.

Öberg, S. 2003. Spindlar som biologisk kontroll. Forskningsnytt 4, 18-19.